Personale

Leder: Benthe

Pædagoger: Camilla og Caroline

Medhjælper: Lasse

Køkken: Giedre

Vikarer: Luna, Julie og Maria

Havemand: John

Til det pædagogiske arbejde har vi 97 timer og 30 timer til medhjælperen.