Personale

Leder: Benthe

Pædagoger: Camilla og Sarah

Medhjælper: Lasse

Pædagogstuderende: Charlotte

Køkken: Giedre

Vikarer: Luna og Maria

Havemand: John

Til det pædagogiske arbejde har vi 97 timer, 30 timer til medhjælperen og 30 timer til den studerende.