Velkommen til Børnehaven Stadens Vænges hjemmeside

Børnehaven Stadens Vænge er en selvejende institution med 26 børn. Den daglige åbningstid er fra 6.45 til 16.30. Børnehavens oprindelige bygning er en pavillon fra 1948. Den blev oprettet som fabriksbørnehave til Hellesens fabrikker og forsøgt lukket i 1956. En kreds af pædagoger og psykologer og andet godtfolk greb ind, og oprettede "Børnehaven Stadens Vænge", der har bestået siden. I 1978-1979 blev børnehaven udbygget, men fortsat med plads til 26 børn. Den er siden blevet renoveret i flere omgange, så den i dag fremstår i bedste stand. Huset er et sort træhus med rødt træværk, haven er grøn med et kuperet terræn.

Årets gang

Hos os begynder det nye år i midten af august. Sommerferierne er slut, hverdagen begynder med nye børn, de ældste børn tog vi afsked med før ferierne, og dermed er der åbnet for nye konstellationer og magthierakier, kammeratskaber og uvenskaber. I denne periode lægger vi særlig vægt på at skabe mulighed for at de voksne får tid til iagttagelser og opmærksomhed.

Det er disse iagttagelser, der sammen med vores pædagogiske metode og overordnede mål afgør hvilke midler, vi tager i brug det kommende år. På den måde sikrer vi os, at det er den aktuelle børnegruppe, som bliver bestemmende for vores pædagogiske arbejde.

Pædagogisk dag

I denne periode -efterår - plejede vi at holde vores ene planlægningsdag, en dag uden børn. Vi håber vi fortsat kan finde en dag, hvor der ifølge kommunens nye regler kun må være 50 % fremmøde af børn. Vi diskuterer i timer uden afbrydelser. En tilsvarende evalueringsdag afholdes i foråret. Vi diskuterer teorien bag vores arbejde. Vi sammenligner vores iagttagelser. Er der enighed, hvor der skal sætte ind og hvordan? Og så nyder vi at være voksne sammen og opleve hinanden som voksne mennesker, og at lære hinanden at kende nogle timer uden afbrydelser.

Pædagogisk arbejde efterår

I denne periode arbejder vi på at de nye børn skal lære huset at kende. Hvordan er reglerne, hvor ligger tegnepapiret, saksene og farverne. Hvad kan man lave i værksted, ude og i stuen. Hvordan holder vi børnemøde, dækker bord og holder hviletime. Vi bruger lang tid på "selvhjulpenhed" alle får lov at øve sig på at tage tøj af og på, at rydde op, passe på sit sovedyr etc.

Jul

Traditioner laver vi selv, også omkring højtider. Vi har julefrokost for børn og vi laver det julepynt, som børnene har forslag og lyst til. Det bliver hængt op til pynt i børnehaven og bliver taget ned så børnene kan få det med hjem efter frokostfesten. Til festen laver børn og voksne en masse mad til det store lune bord, om eftermiddagen kommer forældrene og drikker gløgg, mens børnene ser årets film.

Fastelavn

Vores traditionsrige fastelavnsfest holder vi lørdag før fastelavnsmandag med forældre og børn (børnehavens), hvor udklædning foregår i børnehaven, dels med børnehavens helt specielle udklædningstøj, dels med de flotte kreationer børnene har lavet i ugerne op til festen. Efter tøndeslagning åbner pølsevognen og baren salget.

Sommerfest

Når sommeren nærmer sig, og dermed afskeden med alle de ældste og dejlige unger, holder vi vores sommerfest. Vi spiser sammen alle børn og voksne -forældre og personale, og ser forestillingen "La grande finale" og tager afsked med dem, der skal tages afsked med.

Haven

Selvom vores børn protesterer, insisterer vi voksne på at kalde vores udendørs areal for haven og ikke legepladsen. Vi har nemlig en have, man kan lege i, så måske skulle vi kalde den "legehaven". Vi har træer og huler, kælkebakke om vinteren, trillebakke om sommeren. Blomsterbede, kartoffelbed, boldbane og legehus, vandhane og soppesø, jord, græs, sand, mudder og meget andet. Man kan gemme sig og blive fundet, lege i fred og ro og lege mange sammen. Da vi samtidig prioriterer børnenes mulighed for leg, tager vi ikke på mange

ØKO Køkken

Vores køkken er 99% økologisk. For os er det en selvfølge at al mad herfra er økologisk. Vi prioriter grøntsager højt, men elsker også hjemmelavet leverpostej m. rødbeder på nybagt rugbrød. Køkkenet i Stadens Vænge er et åbent rum midt i huset. Den ene side af det dobbelte køkkenbord er børnenes, her kan man trække en skuffe ud og stille sig for at kikke, snakke, snitte, prøvesmage eller bare ta`sig en kop vand.

Ture

Leg har største prioritet. Men ture er også vigtige, de bruges bl.a. til at få indtryk til senere bearbejdelse i legen og til at opleve hinanden under andre forhold. Vi tager f.eks. på en del teaterture. Vi tager også på bondegårdstur og til Kattinge Værk, et naturcenter for børn ved Roskilde fjord. Det er tit de ældste børn i børnehaven der kommer afsted, det er ofte dem der har størst behov for at komme ud og opleve noget andet end det kendte.