Velkommen til Børnehaven Stadens Vænges hjemmeside

Børnehaven Stadens Vænge er en selvejende institution med 26 børn. 

Den daglige åbningstid er 7:00 til 16.30 hver dag . 


OBS! Vi ændrer åbningstid i børnehaven pr. 29. juli!

Åbningstiden er derfor fra mandag i uge 31 2024 7:15-16:30 hver dag.

Forældrebestyrelsen i børnehaven Stadens Vænge har på baggrund af effektiviseringsforslaget til budget 2024 om kortere åbningstid i dagtilbud, drøftet og sendt to modeller i høring hos de øvrige i forældregruppen. Børnehavens oprindelige bygning er en pavillon fra 1948. Den blev oprettet som fabriksbørnehave til Hellesens fabrikker og forsøgt lukket i 1956. En kreds af pædagoger og psykologer og andet godtfolk greb ind, og oprettede "Børnehaven Stadens Vænge", der har bestået siden.  I 1978-1979 blev børnehaven udbygget, men fortsat med plads til 26 børn. Den er siden blevet renoveret i flere omgange til den børnehave man ser i dag. Senest fik børnehaven af Københavns Kommune et flot nyt køkken, der blev opsat i efterårsferien og i sommeren 2023 fik vi opgraderet bleskifteforhold og børnetoiletter på vores to børnerettede badeværelser. Huset er et sort træhus med rødt træværk, haven er grøn med et kuperet terræn.

Årets gang 

Hos os kunne årets fortælling starte i sommerhalvåret. Sommerferierne er slut (børnehaven har ferielukket i uge 28, 29 og 30, i disse uger tilbydes alternativ pasning i et andet dagtilbud i netværket), hverdagen begynder med nye børn - de ældste børn tog vi afsked med i slutningen af april, og dermed er der åbnet for nye konstellationer mellem børnene, kammeratskaber og venskaber. Hen over sommeren arbejder vi på at de nye børn skal lære huset og Haven at kende. Hvordan er stemningen om morgenen? Hvor ligger tegnepapiret, saksene og farverne? Hvad kan man lave Værkstedsstuen, uden for i Haven og inde på Stuen? Hvordan holder vi samling, dækker bord og holder hviletime? Vi bruger lang tid på "selvhjulpenhed" - alle får lov at øve sig på at tage  tøj af og på, at rydde op, passe på sit sovedyr etc., hele tiden i mindre grupper, så vidt som det er muligt. Vi er hele året meget ude, men mere i de varme måneder og lidt mindre i de kolde. Haven er vores tredje rum, og der næsten altid en gruppe børn udenfor sammen med mindst en voksen. Med efterårets komme samles der kastanjer fra vores store kastanjetræ i Haven, nøddebuskene bliver tunge af nødder som knækkes og spises af store og små - de større børn lærer de yngre hvordan man knækker nødderne på den gamle stub med et bræt. Og så holder vi halloween og leger med alt det der er uhyggeligt, men måske også sjovt. Om vinteren kan vi være heldige at der falder sne - er der meget sne kan vi kælke og lave snemænd. Når foråret kommer kan vi slet ikke vente med at komme udenfor og trækker alle de aktiviteter vi kan ud til bordene i Haven. Under markiserne kan der både laves tegnebord, leges med magneter og læses bøger. Derudover planter vi frø og lader dem spire, spirerne sættes så ud i vores køkkenhave og nydes både med øjnene og med munden, når væksterne er klar til høst (nogle gange før).

Pædagogisk dag og faglig udvikling

I foråret 2022 havde vi pædagogisk lørdag. Vi drøftede det grundlag vores pædagogik hviler på. Vi havde en lukkedag for børnene, men personalet arbejdede videre på vores lokale pædagogiske læreplan - vores grundlag for arbejdet med børnene. Denne pædagogiske dag er et udvidet personalemøde og et vigtigt supplement til de månedlige personalemøder vi medarbejdere har udenfor den almindelige åbningstid med børnene. I foråret 2023 arbejdede personalet med de pædagogiske læringsrum i børnehaven, flyttede rundt, ryddede op, og Haven fik vejstriber, "hajtænder" og fodgængerovergang. I slut September havde personalet et halv-dags-kursus med Cecilie Nørgaard og kom derved i gang med at arbejde socialt bæredygtigt og vi arbejder således med at blive Prismecertificeret. 

I efteråret 2023 indstillede en gruppe forældre os til Politikens Pædagogpris. Nederst på siden er det muligt at læse hvad de har skrevet om os og om vores pædagogiske tilgang i børnehaven.

Jul og lysfest

Traditioner laver vi selv, også omkring højtider. Vi har i december julefrokost for børnene ved to langborde - det er en fest! Til festen laver børn og voksne en masse dejlig mad til det store lune bord. Vi laver henover slutningen af november og hele december julepynt og hænger op til pynt i børnehaven. Desforuden laver vi julegaver i julegaveværkstederne, en til hver forælder, så børnene oplever at kunne bibringe julefesten hjemme sit eget personlige bidrag og mærke at det er dejligt at kunne give dem de holder af en helt særlig gave de selv har lavet. Og så holder vi Lysfest i Haven med Luciaoptog, bålhygge og forældrekaffe hvert år den 13. december.

Fastelavn 

Vores fastelavnsfest holder vi gerne sammen med de forældre der har mulighed for at deltage i dagtimerne. Børnene kan være flot udklædt hvis de ønsker og vi slår katten af tønden i Haven, efter vi har sunget og raslet hele vejen rundt om huset. Derudover pynter vi op med masker, fastelavnsris og alt det andet der hører højtiden til. Om eftermiddagen spiser vi lækre fastelavnsboller.

Afsked med skolestartere

I slutningen af april siger vi farvel til de børn der skal starte i kommunale fritidshjem og skoler. Vi holder en farvelfest om formiddagen i en af de sidste dage børnene går i børnehaven. Festen er et formiddags-arrangement for de kommende skolestartere og deres forældre er inviteret med. Her bliver en tale holdt for børnene, vi synger en sang som skolestarterne selv er med til at skrive og vi går optog rundt om huset og spiser os en pukkel til i lækkerier som forældrene og de kommende skolestartere medbringer.

Bedsteforældredag

Hver tidlig sommer før sommerferien inviterer vi til Bedsteforældredag i børnehaven. Alle slags "Bedster" kan komme, en god nabo, mormor og morfar, eller onkel. "Bedsten" indbydes til at komme og plante en medbragt plante, blomst eller lign. sammen med barnet, og der er kaffe og juice som vi sammen hygger med i Haven. I foråret havde forældre og personalet på en forældrearbejdsdag gjort et stort bed klar til at alle slags bærbuske kunne komme i jorden, "Bedsterne" medbragte buske og bærplanter, og det samlede resultat blev et "smagebed" med den fineste sti, hvor store og små i fremtiden kan gå og gemme sig og spise sure rips og hindbær.

Haven 

Selvom vores børn protesterer, insisterer vi voksne på at kalde vores udendørs areal for Haven og ikke legepladsen. Vi har nemlig en have, man kan lege i, så måske skulle vi kalde den "legehaven".  Vi har træer og huler, kælkebakke om vinteren, trillebakke om sommeren. Blomsterbede, kartoffelbed, boldbane og legehus, vandhane og jord, græs, sand, mudder og nu også et smagebed. Man kan gemme sig og blive fundet, lege i fred og ro og lege mange sammen. I Haven er der en "runderingsvoksen" der går rundt og hjælper de børn der har brug for hjælp, og en "aktivitetsvoksen" der kan fordybe sig med børnene, enten i en fodboldkamp, et tegnebord eller en snak om vind og vejr.

ØKO Køkken 

Vores køkken er mere end 90% økologisk. For os er det en selvfølge at mad herfra er økologisk. Vi prioriter grøntsager højt, men elsker også hjemmelavet leverpostej m. rødbeder på nybagt rugbrød. Køkkenet i Stadens Vænge er et åbent rum midt i huset. Den ene side af det dobbelte køkkenbord er børnenes, her kan man trække en skuffe ud og stille sig for at kikke, snakke, snitte, prøvesmage eller bare ta`sig en kop vand. Derudover har vi indrettet en dukkehuskrog hvor man kan trække sig lidt og sidde og lege hvis der er brug for det. Vi benytter ofte køkkenkrogen til at spise eftermiddagsmad i, eller børnene hygger sig med et spil eller en leg. Vi har arbejdet med madog måltidspædagogik i samarbejde med Meyers Madhus, og her også udarbejdet et lokalt læreplanspunkt om netop mad og måltidet som pædagogisk rum. Derudover prioriterer vi højt både børns deltagelse i madlavning og at vores køkkenpersonale holder sig opdateret via kurser.

Studerende

Vi modtager studerende både i  7 ugers 1. praktik forløb fra pædagoguddannelsen,  afsluttende projektbaserede praktikforløb for de pædagogstuderende der skriver bacheloropgave, og vi modtager elever fra PAU-uddannelsen. Derudover har vi ind i mellem forskellige praktikanter der ønsker indsigt i det relations- og udviklingsarbejde der foregår i en børnehave. Dette at være en uddannelsesinstitution er en opgave vi løser med stolthed, da vi mener at have en stor opgave i at meduddanne vores kommende kollegaer, og så ved vi at vores måde at bedrive børnehave på kan give nye tanker for studerende der skal ud og være med-fagpersoner i vores spændende fag. Vi holder af både de ekstra hænder de studerende er, men mest af alt er vi glade for de studerendes gode ideer, deres spørgsmål og for de helt særlige individuelle input de giver til vores børne- og voksenfællesskaber.

Ture 

Leg har største prioritet. Men ture er også vigtige, de bruges bl.a. til at få indtryk til senere bearbejdelse i legen og til at opleve hinanden under andre forhold. Vi tager f.eks. gerne på  teaterture. Det er ofte de ældre børn i børnehaven der kommer afsted (mellemgruppen og storegruppen), det er ofte dem der har størst behov for at komme ud og opleve noget andet end det kendte. Men også de yngre børn kan have glæde af at blive udfordret f.eks. ved at skulle gå med en makker i hånden. Vi tager derfor på små ture med de yngre f.eks. til legepladser i nærområdet.


Skærm og digitale medier

I børnehaven Stadens Vænge benytter personalet Aula til skriftlig og billedlig kommunikation mellem børnehaven og forældrene. Hver fredag skrives fredagsbrev om hvad der rør sig, om kommende arrangementer og om planlægningen i aktiviteter den kommende uge. Der lægges ofte billeder op af de aktiviteter der har været i børnehaven, som oplæg til samtale mellem forældre og deres børn om dagen. Børnehaven benytter ipad'en til at undersøge f.eks. hvilken bille der er fundet på legepladsen, finde den ønskede sangtekst de voksne ikke kan huske, eller finde billede af den Pokemon-figur børnene ønsker sig at blive malet som med ansigtsmaling. Ellers foregår det meste analogt. Når der er heldagsregn på tapetet og alles gummistøvler er fulde af vand efter en våd hoppe-i-vandpytte-dag i Haven, ruller det pædagogiske personale gerne yogamåtterne ud i Værkstedsstuen og børnene inviteres til at se børnebio. Vi ser Alfons Åberg, Cirkeline eller Peddersen og Findus mens regnen siler og de yngste får ro til at falde i søvn i den anden ende af huset.

Uddrag fra indstilling til Politikens Pædagogpris 2023