Studerende

For tiden modtager Stadens Vænges børnehave kun studerende i den første praktik fra pædagogseminariet.

Vi har studerende/elever fra PAU uddannelsen tilknyttet.