Studerende

For tiden modtager Stadens Vænges børnehave kun studerende i den første praktik fra pædagogseminariet. 

Vi har studerende/elever fra PAU uddannelsen tilknyttet.
 

9