Ugens gang

Mandag er der ingen planlagte pædagogiske aktiviteter; vi kommer tilbage fra weekend og leger fortrinsvis i Haven. Der bliver ofte holdt en kort samling omkring kl. 10 hvor vi taler om forskellige emner som, hvad ugen bringer af aktiviteter eller fødselsdage, vi synger ugens sang, tæller hvor mange vi er denne dag og husker på de der er fraværende eks. vis grundet ferie. Mandag er der ofte planlagt forældre- eller personalesamtaler. Derudover har mange familier ytret behov for at mandag er en dag hvor man ikke behøver møde ind på et bestemt tidspunkt. Mandage har vi ofte små legegrupper hvor hvor tre-fire børn har mulighed for f.eks. at få køkkenkrogen for sig selv, lege frisør eller noget andet. 


Tirsdag, onsdag og torsdag er der planlagte pædagogiske aktiviteter i aldersopdeltegrupper; yngstegruppe (2,10-4 år), mellemgruppe (4-5år) og storegruppe (5-6år).Vi planlægger relevante pædagogiske aktiviteter til grupperne ud fra mange forskellige perspektiver og overvejelser. F.eks. om hvilket evt. tema vi overordnet arbejder med i tiden, børnegruppens behov, det enkelte barn i gruppens behov, eller udefra komne tilbud. De planlagte aktiviteter foregår ofte med en medarbejder tilknyttet den enkelte gruppe børn, medarbejderen arbejder derfor alene med sin gruppe denne dag i tidsrummet 9:30-11. Som udgangspunkt fordeles de tre grupper på Værkstedet, Stuen og i Haven.


Fredag er ligesom mandag holdt fri for planlagte pædagogiske aktiviteter. Fredag er det ligeledes muligt at komme lidt senere hvis familien ønsker en længere morgen sammen. Der er planlægningsmøde for to medarbejdere der sammen nærplanlægger den næste uges pædagogiske aktiviteter. Medarbejderne planlægger to fredage i træk, men skiftes, så man planlægger med en kollega den ene uge og en anden den næste uge. På denne vis ønsker vi at ramme flest pædagogiske perspektiver på de planlagte aktiviteter i løbet af en måned. Vi holder ofte ”fredagsrock” i Haven, og før kl. 14 har vi fredags-samling hvor vi samler op på ugens begivenheder, synger ugens sang, samt arrangerer en fælles oprydning i Haven før weekenden. Også fredage har vi ligesom mandage blik for om en mindre legegruppe kan få plads.