Pædagogikken

Med vores arbejde ønsker vi at give børnene muligheder for ro, tid og rum til lege.

Legen er barnets måde at forstå og tilegne sig verden på. Gennem legen udvikler børnene sociale kompetencer - sammen. Men det skal være i rum og rammer defineret af de voksne, der arbejder her. De voksne skal være synlige og markante, gode med -og modspillere. Alt for mange børn har en hverdag, der er tilrettelagt til mindste detalje. At stress er blevet et begreb, også børn kender til, er en ny og skræmmende viden. Men børn er stadigvæk børn med barnlige behov. Og et af disse behov er - at kunne overskue sit eget liv og de muligheder der er her og nu, at tænke færdigt og at finde de ord, der skal til i den sammenhæng barnet er i.

Vi synes det er vigtigt at de yngste hviler midt på dagen. Så når vi har spist og ryddet op og fejet bliver der lagt madrasser i Værkstedet. Der bliver læst historie, og de yngste har mulighed for at falde i søvn bagefter.

I Stadens Vænge skal børnene have mulighed for at indgå i relationer med andre, uden store konflikter, bl.a. ved at der er plads og mulighed for mange forskellige valg af aktiviteter på samme tid. Vi leger både inde og ude, dog med det forbehold, at alle er ude på et eller andet tidspunkt hver dag - siger de voksne - og sådan kan man - som med mange andre ting - se den voksnes aftegning i børnehavens aktiviteter.

Se i øvrigt årsplanen for yderligere information om vores pædagogik.