Ny læreplan 

Vi ved hvad vi vil! 

Personalet i børnehaven Stadens Vænge endelig færdige med at skrive vores nye lokale pædagogiske læreplan. Med et afsæt i at det sociale liv sammen, tog vi på en pædagogisk dag i foråret 2022 første spadestik til at beskrive hvordan vi arbejder. I slutningen af 2023 var vi i mål og har bearbejdet Den Styrkede Læreplan og omsat til lokal erfaring og viden. Vi ønsker at den lokale læreplan skal beskrive hvordan vi arbejder og evalueres løbende, så vi vil her på hjemmesiden ændre både i opsætning og indhold som vi skriver mere og evaluerer.


Læreplan 2023-24
 

 Forældresamarbejde 

Forældrenes og pædagogernes fælles omdrejningspunkt er børnene. Derfor er det vigtigt, at både forældre og personale oplever og udviser en gensidig interesse og respekt for hinanden og hinandens mulige forskellige synspunkter. I samarbejdet lægger vi vægt på at vise, at forældrene er velkomne, at det, de har at fortælle om deres barn, er vigtigt og betydningsfuldt for vores arbejde. Det er også vigtigt, at forældrene kan fornemme arbejdet i huset. Det er ikke sikkert, at en pædagog, der tilsyneladende ikke laver noget, bare har tid til at tale og lytte til forældre. Med vores måde at arbejde på kan det faktisk ind i mellem se ud som om, vi ikke arbejder. 

Vi ønsker os at forældre sætter sig i køkkenet eller i sandkassen, gerne sammen og gerne med en kop kaffe, og lader børnene blive færdige med det de nu er i gang med, og ser og hører hvordan vi arbejder med børnene - vi skal nok sige til hvis ikke det er et godt tidspunkt. Hvis man som forældre ønsker at være med i børnehavens forskellige aktiviteter eller at være på besøg en dag, kan det sagtens aftales det på forhånd. 

Det er vigtigt, at aktiviteter med forældre ikke tager for meget tid fra vores tid med børnene. Samtidig er det vigtigt, at forældrene føler sig trygge og glade i børnehaven. Dette skal lykkes ved, at vi afser tid til at tage godt og informerende imod de nye forældre. Og ved at opfordre dem til at være med her den første uge, dette også for deres egen skyld. At se, høre, mærke hvordan vi er, siger mere end mange ord. 

Lukkedage

Der afholdes 7 lukkedage om året. D. 5 Juni (Grundlovsdag) og D. 24 December (juleaftensdag) er det lovpligtigt at holde lukket, men de indgår ikke i de overstående 7 lukkedage som alle dagtilbud har til rådighed. I 2023 er de 7 lukkedage fordelt på 3.,4. og 5. april, 19. maj, 27.,28. og 29. december.


Sommerlukket - børnehaven Stadens Vænge har sampasning med dagtilbud i vores netværk i ugerne 28, 29 og 30. Huset er dog lukket ned i perioden, hvorfor pasning vil foregå på en anden adresse.


Hvis I har brug for pasning på nogle af vores lukkedage eller i sommerferieperioden må I meget gerne give os besked senest 4 uger før lukkedagen, da vi har en aftale med vores netværksdagtilbud om at holde åbent på skift for modtagelse af børn der har pasningsbehov.