Politikens Pædagogpris indstilling 2023

...forældrene skrev om os: 


DERFOR SKAL DEN INDSTILLEDE HAVE PRISEN:

Team stuen, Stadens Vænge børnehave

Danush Maghsodlo, Julie Simone Hansen, Laura Broholm Kyng og Simon Heilbuth

 

Stuen i Stadens Vænge skal have prisen, fordi de har en vanvittig stærk faglighed og lægger en ære i deres arbejde og fordi de har et særligt blik for det enkelte barn og barnets placering i børnegruppen. 

 

Teamet i børnehaven er hele tiden i gang med at udvikle sig selv fagligt for at skabe de bedst mulige betingelser for børnenes udvikling. De forholder sig løbende kritisk til deres egen praksis og anvender tilsyn, sprogvurderinger og andre testredskaber til at blive klogere på deres egen praksis og tilpasse den, til det de får blik for. F.eks. Fik de efter sprogvurdering blik for at flere af børnene bøvlede med rim og remser, hvilket gav dem anledning til at skrue op for deres brug af det i hverdagen. 

 

Teamet prioriterer og søger de tilbud, som de vurderer, kan spille ind i de områder som de ønsker at kvalificere sig inden for. Aktuelt er teamet i gang med at opkvalificere sig inden for leg og læringsfællesskaber samt normkritisk pædagogik. Det fokus skinner igennem i pædagogikken bl.a. i form af fokus på leg i mindre strukturerede grupper og at bøger som fremstiller køn på en begrænsende og stereotyp måde læses igennem og kønnede stereotyper overstreges. 

 

Teamet skal sidst men ikke mindst have pædagogprisen, fordi de formår at se hele det enkelte barn. 

I perioder, hvor nogle børn har behov for lidt ekstra opmærksomhed f.eks. bare i forbindelse med en eller to svære afleveringer, taler teamet sammen og har en ekstra opmærksomhed på at modtage barnet og hjælpe barnet godt i gang med dagen. Personalet taler desuden med forældrene herom og det er vores oplevelse som forældre, at personalet har blik for det der rør sig hos barnet, inden det udvikler sig til et problem og indgår i en åben dialog med forældrene. Noget som giver os, som forældre, en oplevelse af at vores børn bliver set og hørt hver eneste dag, og at personalet kender vores børn. 

 

Teamet har et stærkt ønske om, at hvert barn skal være sin egen og har værdi i sig selv. De har en opmærksomhed på, at børnene styrkes heri at sige fra på egne vegne og stå på mål for sig selv på en ordentlig måde. De formår på virkelig fin vis at give børnene mulighed for at være en del af fællesskabet med hele deres væsen, men giver dem også mulighed for at trække sig til f.eks kontoret, hvis det er det der skal til for barnet igen har overskud til at melde sig ind i fællesskabet. Teamet er samtidig meget tydelige omkring at have tydelige forventninger til, hvordan børnene er en del af fællesskabet og er sammen og er gode rollemodeller i deres måde at tale med børnene og håndtere konflikter. De er desuden opmærksomme på deres sprogbrug, f.eks. er der ikke nogen i børnehaven der er dumme, men man kan komme til at gøre dumme ting. 

 

EKSEMPLER FRA DEN PÆDAGOGISKE PRAKSIS:

 

I teamet prioriterer de legen som et læringsrum. De prioriterer legegrupper, hvor 4-6 børn leger sammen med en voksen. I de mindre grupper udforsker de bestemte legetyper f.eks. Rolleleg eller konstruktionsleg, hvor den voksne udvider børnenes leg, øver forhandling og konflikthåndtering med børnene i leg og på den måde skaber de et fantastisk fundament for børnenes frie leg senere på dagen. De har her desuden blik for, hvad der til tider kan bøvle i børnenes leg og forsøger at give dem muligheden for at gøre noget andet end det der typisk giver anledning til at legen går i stykker. Et eksempel herpå er at udvide “familieleg” med flere roller tante, kusine mv. men også emner f.eks. camping, restaurantbesøg mv. 

 

I perioder arbejder teamet også med bestemte temaer. I foråret havde de tema om kroppen, hvor der hver uge var et nyt fokus: hjerte, hjerne, knogler, lunger og sanser mm. Her stiftede børne i mindre aldersindeltegrupper bekendtskab med “organet” gennem mange forskellige aktiviteter f.eks. ved at udforske det fysiske organ. Her blev der arbejdet med griselunger, grisehjerter samt en fårehjerne. Der blev leget lege og sunget sange, der relaterede til ugens organ. Udover dette havde ugens kreative element også relation til et specifikt organ. De forskellige kreative projekter om diverse organer pyntede børnehaven og inviterede til dialog, om hvad børnene nu beskæftigede sig med. Der blev f.eks. lavet en “Lunge Jungle” med oppustede plastikposer og sugerør, som alle børnene glædeligt viste frem til forældre, bedsteforældre og andre der besøgte børnehaven.

 

 Samtidig formår teamet på fin vis at gribe børnene i det, som pludselig opstår som en interesse i gruppen. Et eksempel herpå var begravelser, som børnene blev optaget af efter flere havde stiftet bekendtskab med begravelser i det virkelige liv og talt herom. Personalet greb her børnegruppens interesse og gav dem mulighed for at udfolde denne bl.a. ved besøg i kirken i aldersopdelte grupper, begravelses-leg samt udvidede børnenes begrebsverden omkring legen ved at udvide legen med ritualerne, samler, roller samt taler med søde ord til den afdøde. Samtidig var de voksne også her meget tydelige omkring legens rammer og børnenes sprog omkring det f.eks. var der ikke nogen som var døde, men man legede, at man skulle begraves. 

 

Teamet sætter en stor dyd i at planlægge ugens aktiviteter for børnene, så det giver mening og er relevant for både hele børnegruppen, de aldersopdelte grupper, og enkelte børn. Den overordnede planlægning for den kommende uge sendes med i børnehavens fredagsbrev. Det er med til at give forældrene et indblik i børnenes dagligdag i børnehaven, samt understøtte dialogen mellem børnene og deres forældre om hvad der er sket i børnehaven i dag til dag.